Q.1
Vastaa pitävätkö väitteet kohdallasi paikkaansa: 1= täysin eri mieltä...5=aivan samaa mieltä *
1 2 3 4 5
epäonnistumisen pelko ja passiivisuus (massan mukana kulkeminen)
kielteisen kritiikin pelko ja helposti luovuttaminen
vastuiden välttäminen ja palautteen vähättely
muiden menestyksen mitätöinti
negatiivinen perusasenne (muiden erilaisille mielipiteille)
muiden menestyksen kokeminen uhkaava (negatiivinen kateus)
muiden syyttäminen omista epäonnistumista ja virheistä
pitäytyminen vanhoissa ajatusmalleissa ja toimintatavoissa (muutosvastarinta)
keppi ja porkkana -ajattelu, virheistä rankaiseminen
kyvyttömyys empatiaan ja nähdä asioista toisesta ja toisten näkökulmasta (reframing)
osaa ajatella kriittisesti ja kyseenalaistaa
on valmis muuttamaan mielipiteitään ja maailmankuvaansa
pitää haasteista eikä luovuta helposti
haluaa oppia jatkuvasti uutta ja kehittyä (sisäinen motivaatio)
oppii omista virheistä ja epäonnistumisista
hyväksyy muiden antaman kritiikin ja ottaa siitä opikseen
muiden menestys innoittaa parempiin suorituksiin (positiivinen kateus)
empaattinen, anteeksiantava ja hyväksyy muiden virheet ja rajoitteet
suhtautuu myönteisesti uusiin tapoihin tehdä asioita ja kokeilee niitä ennakkoluulottomasti

epäonnistumisen pelko ja passiivisuus (massan mukana kulkeminen)

kielteisen kritiikin pelko ja helposti luovuttaminen

vastuiden välttäminen ja palautteen vähättely

muiden menestyksen mitätöinti

negatiivinen perusasenne (muiden erilaisille mielipiteille)

muiden menestyksen kokeminen uhkaava (negatiivinen kateus)

muiden syyttäminen omista epäonnistumista ja virheistä

pitäytyminen vanhoissa ajatusmalleissa ja toimintatavoissa (muutosvastarinta)

keppi ja porkkana -ajattelu, virheistä rankaiseminen

kyvyttömyys empatiaan ja nähdä asioista toisesta ja toisten näkökulmasta (reframing)

osaa ajatella kriittisesti ja kyseenalaistaa

on valmis muuttamaan mielipiteitään ja maailmankuvaansa

pitää haasteista eikä luovuta helposti

haluaa oppia jatkuvasti uutta ja kehittyä (sisäinen motivaatio)

oppii omista virheistä ja epäonnistumisista

hyväksyy muiden antaman kritiikin ja ottaa siitä opikseen

muiden menestys innoittaa parempiin suorituksiin (positiivinen kateus)

empaattinen, anteeksiantava ja hyväksyy muiden virheet ja rajoitteet

suhtautuu myönteisesti uusiin tapoihin tehdä asioita ja kokeilee niitä ennakkoluulottomasti